Press "Enter" to skip to content

Arviokirja hinta

Arviokirjat

Nimensä mukaisesti arviointi on aina arviointia. Tässä pyritään aina siihen, että arvio poikkeaa toteutuvasta arvosta korkeintaan +- 5 % asunto-osakkeiden kohdalla, +- 10 % omakotitalokiinteistöjen kohdalla ja +- 20 % liiketoimitilojen kohdalla. Alan yleisten suositusten mukaisesti, em. toleranssit ovat tavanomaisia. Tulee kuitenkin aina huomioida, että mitä enemmän kohde poikkeaa tavanomaisesta, sitä haastavampaa on realistisen markkina-arvon arviointi.

Arviokirja – yllättävän hyvä sijoitus

Suomessa ensimmäinen RE/MAX-toimisto avattiin 2006. Tällä hetkellä RE/MAXilla on noin 300 välittäjää 17:llä eri paikkakunnalla Suomessa, ja välittäjämäärä on kasvussa. Yhtiön tavoitteena on palvella jokaista asiakasta tasalaatuisesti ja laadukkaasti, oli kyse asunnon sitten myymisestä, ostosta tai vuokrauksesta.

Palveluhinnasto ja välityspalkkio

Palvelutuotteisiimme sopivat sekä Kiinteistömaailman Tarjouskauppa® että  perinteinen kauppatapa. Välityspalvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tärkeintä on löytää juuri Sinun tarpeitasi ja myytävää kohdettasi vastaava palvelutuote ja myynti- ja markkinointikokonaisuus.

Hintapyynnön ja myyntiajan välinen korrelaatio

Alueelliset erot määrittävät asunnon arvosta ison osan. Sijainnin arvostus voi nousta tai laskea asunnosta riippumatta. Läheiset työpaikat, palvelut, julkinen liikenne ja moni muu ulkoinen asia vaikuttaa alueen arvostukseen. Arvo voi nousta tai laskea suurestikin riippuen asuntomarkkinoiden ja alueen sekä sen lähialueiden kehityksestä. Tärkeää asunnon hinta-arvion muodostamisessa on nähdä myös alueen tulevaisuuden odotukset.

Tarvitsetko kirjallisen hinta-arvion?

Ilmaisia lounaita ei ole, ja se on hyvä muistaa myös asuntomyynnin asioissa. Piilokuluja ei tietenkään ilmaisessa arviossa ole, mutta se on lähinnä kiinteistöalan myyntikeino. Tavoitteena on jokaisella kiinteistönvälittäjällä kuitenkin päästä tekemään teille välitystarjous, vaikka kahvin kera rupattelu onkin mukavaa ajanvietettä. Tämän vuoksi itse katson maksutonta arviokäyntiä työhaastatteluna, jossa esimiehenä on asunnon myyjä.

AKA arviokirja

Markkinatieto on vain yksi asunnon hinta-arvioon vaikuttava tekijä. Yhtä tärkeää on tuntea taloyhtiön tilanne ja asunnon kunto. Taloyhtiöstä ja alueen muusta markkinatilanteesta riippuen tulevat tai jo käynnissä olevat remontit saattavat joko nostaa tai laskea asunnon arvoa. Siksi asunnon oikea-aikaiseen myyntiin kannattaa pyytää apua ammattilaiselta, joka tuntee remontin vaikutukset asunnon arvoon.

Huolellisesti laadittu kirjallinen hinta-arvio asunnosta tai kiinteistöstä sisältää ammattitaidolla laaditun selonteon ja analyysin kiinteistön markkina-arvoon liittyvistä keskeisistä tekijöistä. Se antaa hyvän pohjan päätöksenteolle erilaisissa tilanteissa. AKA yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija määrittää asunnon tai kiinteistön arvon toimeksiannon perusteella ja laatii tästä kirjallisen arviolausunnon eli arviokirjan, täysin riippumattomasti.

Meillä on vuosien erikoisosaamista koko kiinteistönvälityksen kentästä, kuten asunto-osakkeiden, erilaisten kiinteistöjen, maa- ja metsätilojen sekä tonttien ja vapaa-ajan asuntojen välittämisestä. Lisäksi toimialaamme kuuluu uusien kaava-alueiden suunnittelu omistajien ja kuntien kanssa, uudiskohteiden markkinointi ja myynti, erilaiset kirjalliset arviolausunnot, asunto-osakkeiden ja liike-/toimistotilojen vuokraus sekä juridinen neuvonta.

Yhteistyö kiinteistönomistajien sekä kiinteistösijoittajien kanssa antaa meille käypää tietoa tämänhetkisistä tuottovaatimuksista sekä kohteiden markkinatilanteesta. Aktiivisen välitystyön myötä meillä on laaja verkosto yrityksiin sekä yrittäjiin ja sitä myötä käsitys heidän näkemyksistään käypien vuokratasojen sekä kiinteistöjen toteutuneiden kauppahintojen osalta. Tärkeää lähtökohta onnistuneisiin kauppoihin on se, että ymmärtää molempien osapuolten näkemyksiä vallitsevassa markkinatilanteessa.

AKA on auktorisoitu kiinteistöarvioija, kiinteistöarvioinnin ammattilainen, jonka tehtävänä on toimeksiannosta arvioida kiinteistöjä puolueettomasti, itsenäisesti ja riippumattomasti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä Hyvää kiinteistöarviointitapaa. Toimintaa ohjeistaa myös kansainvälinen arviointistandardi. AKAn on ylläpidettävä ja kehitettävä ammattitaitoaan ja osallistuttava alan koulutukseen sekä oltava jatkuvasti tekemisissä arviointitoiminnan kanssa.

Määritämme metsäkiinteistösi arvon. Kun tarvitset metsätilastasi arvion, käänny metsänhoitoyhdistyksen puoleen. Meillä on palveluksessamme metsäarvioinnin ammattilaisia, jotka tuntevat toimialueensa ja osaavat määrittää tilan arvon luotettavasti. Voit tarvita arviota sukupolven vaihdoksessa, perinnönjaossa, kiinteistökaupassa, lunastuksessa tai esimekiksi kiinteistön kiinnityksessä lainan vakuudeksi.

Huoneistojen ja kiinteistöjen välitys

Välityslain mukaan toimeksiantosopimus on laadittava kirjallisesti tai sähköisesti. Yksittäinen sopimus voi kerrallaan olla voimassa enintään neljä kuukautta. Sopimus koostuu erillisestä sopimusosasta ja selostusliitteestä ja sisältää mm. perustiedot välitettävästä asunnosta ja myyjistä. Siinä sovitaan myös sopimuksen kestosta, välitysliikkeen oikeudesta palkkioon eri tilanteissa sekä välitysliikkeen oikeudesta vastaanottaa käsiraha.

Asuntoarvio määrittää asunnon hinnan ja myyntiajan

Asuntomarkkinoiden yleiskehitys ja yksittäisen asuinalueen hintakehitys eroavat toisistaan. Vaikka koko maan tasolla asuntojen hinnat ovat nousussa, samalla voi pienessä työttömyyden vaivaamassa muuttotappiokunnassa kehitys olla päinvastainen. Samoin laskevan hintakehityksen aikana ”hyvien” alueiden asuntojen hinnat eivät välttämättä laske – ne voivat jopa nousta