Press "Enter" to skip to content

Åpen peis regler

Her er veden som gir mest varme, og det er ikke bjørk...

Her er veden som gir mest varme, og det er ikke bjørk…

Brannvesenet i Bergen har lenge ønsket et forbud av brannsikkerhetsmessige hensyn – fordi gamle ovner er mer brannfarlige og befinner seg i gamle trehus – og denne kombinasjonen har vist seg å resultere i større brannfare. De fleste pipebranner oppstår i gamle ovner.

Snart blir det forbudt å fyre i gamle peiser

Snart blir det forbudt å fyre i gamle peiser

Nå har montører fra forhandleren vært i huset og meislet ut den gamle gruepeisen slik at det er blitt plass til den nye, rentbrennende peisinnsatsen. Dermed er peisen blitt mye mer brannsikker, bedre for luftkvaliteten, mer effektiv og økonomisk.

Forskrifter og krav til brannmur og brannmursplater

Forskrifter og krav til brannmur og brannmursplater

Et sprakende bål i peis eller ovn er ikke bare en varmekilde hjemme og på hytta, men samtidig også en miljøfaktor. Åpen ild er alltid koselig, men også en potensiell fare som setter store krav til både oppbygning og konstruksjon av ildsted og avtrekk.

Her er deres råd om fyring i både nye og gamle vedovner:

Her er deres råd om fyring i både nye og gamle vedovner:

– Vi registrerer at det er mange forurensende vedovner produsert før 1998 til salgs på de store markedsplassene på nettet. Hvis du skal skifte vedovn før fyringssesongen bør du styre helt unna disse vedovnene. Selve kjøpet og salget er ikke forbudt, men det er strengt ulovlig å montere disse ovnene og ta dem i bruk, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.

Woldseth fnyser av forbud mot vedfyring – tidligere MDG-medlem mener det er på høy tid

Woldseth fnyser av forbud mot vedfyring – tidligere MDG-medlem mener det er på høy tid

«Ildstedet preget også innredningen av huset, som plassering av bord og benker, soveplasser, hyller og skap. Utviklingen gikk i trinn, også kalt epokeskifter, som markerer store og viktige skiller i det daglige strevet for tilværelsen. Etter slike sprang kommer lange perioder av stilstand, da det nye fester seg og danner lokal tradisjon.» Gamle trehus 

1. Tåler bjelkelaget vekten av den nye peisen?

1. Tåler bjelkelaget vekten av den nye peisen?

Det kan være lurt å ta med en tegning som viser hvor du ønsker at peisen skal plasseres i forhold til skorsteinsløp, brannmur og møbler når du skal kjøpe ny peis. Husk å vurdere hvor du vil få mest mulig innsyn til flammene. Noen peiser er bygd for å kunne stilles tett på brennbart materiale. Andre krever en brannmur. Det er mulig å sette på en utenpåliggende brannmur.

Du kan få penger for å bytte ut din gamle vedovn.

Du kan få penger for å bytte ut din gamle vedovn.

– Den passer godt inn i stilen i huset. Eierne kom med et foto av en peis de likte, og så laget vi vår egen variant, forteller Stramm om kjøkkenpeisen. Løsningen ble fliser og ildfast stein oppå Leca og murstein, mens den øverste delen er skåret ut av store, lette Skamotek-brannmursplater og forsterket med murpuss. Stålsøylen er spesialbestilt hos Astero. Malingen vil eieren gjøre sjøl.

1. Hva bør man velge for mest effektiv oppvarming – peis eller luft-til-luft-varmepumpe?

1. Hva bør man velge for mest effektiv oppvarming – peis eller luft-til-luft-varmepumpe?

– En kombinasjon er det aller beste. De fleste varmepumper får lavere virkningsgrad når det er veldig kaldt. Rundt null grader bruker varmepumpen én kilowatt (kW) og varmer opp for tre kW. Er det veldig kaldt, bruker varmepumpen neste like mye strøm som den leverer i varme. Da bør man vurdere vedovn.