Press "Enter" to skip to content

Amk tekniikan pääsykoe 2018

Syksyn 2018 tehtävät

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Hakija osallistuu kokeeseen ylimmässä saman valintakoeryhmän hakukohteessa, eikä hän voi vaihtaa valintakoepaikkaa. Osallistuessaan valintakokeeseen hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Tekniikan valintakoe 29.5.2019 (päiväopinnot)

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Päivätoteutus

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. 3B todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa voivat tulla valituksi vain JAMKin/kyseisen tutkinto-ohjelman ensisijaiset hakijat. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeella ylimpänä yhteistyössä olevassa tekniikan alan hakukohteessa (ks. valintakoeyhteistyössä olevat koulutukset tältä sivulta alempaa).

Footer

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan hakijan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakoe on kaikille sama pohjakoulutuksesta riippumatta. Kokeessa voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Suomen kielen koe

Xamkin rakennustekniikan valintakoe järjestetään tiistaina 28.5.2019, muiden koulutusten kanssa emme tee valintakoeyhteistyötä. Valintakoe sisältää matemaattis-loogisen osion (perusmatematiikkaa ja fysiikkaa) ja motivaatiokirjeen. Kokeessa saa käyttää laskinta. Ohje motivaatiokirjeeseen annetaan kokeessa. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä ennakkotehtäviä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sähköpostilla valintakokeeseen.

Tampereen korkeakouluyhteisö

TAMK noudattaa ammattikorkeakoulujen valtakunnallista suositusta ja lähettää valintakoekutsun vain tiettyjen hakukohteiden valintakokeisiin. Osaan valintakokeista osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tällä sivulla kerrotaan, minkä hakukohteen hakijat saavat valintakoekutsun ja minkä eivät. Lisäksi sivulle on koottu ohjeet niiden hakukohteiden hakijoille, joille kutsua ei lähetetä. 

Breadcrumb

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Hakulomake

Turun AMK:n tekniikan alan päiväkoulutuksissa käytetään tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallista valintakoetta. Valintakokeen paikka on se, jonka olet merkinnyt Opintopolussa ylimmäksi hakutoiveeksi tekniikan ja liikenteen alalla. Alla on lista Turun AMK:n koulutuksista ja koepaikoista. Jos koepaikka ei ole Turun AMK:ssa, tarkista että koepaikallasi järjestetään valtakunnallinen valintakoe. 

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella.
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen sekä varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjesteljyjä erikseen.
Pääasiassa erityisjärjestelyhakemus hyväksytään vain silloin, jos hakijalla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus sekä tarvittavat asiantuntijalausunnot tämän todistamiseksi.

Ajankohtaista

Pääsyopas insinöörikoulutukseen 2019 ml rakennusmestarikoulutus (amk) on kattavin ja tukevin valmennuspaketti insinöörikoulutuksen valintakokeisiin valmentautumiseen. Pääsyoppaasta on vuosikymmenten kuluessa julkaistu lähes 30 painosta. Sisältöä on muutettu vastaamaan kulloisenkin ajankohdan pääsykokeiden sisältöjä ja painotuksia.

Tilannekatsaus 03/2019

Ammattikorkeakouluun.fi / Yrkeshogskolestudier.fi -sivusto on ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen verkkosivusto, joka on tarkoitettu ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille, opinto-ohjaajille ja kaikille korkeakouluhakua ohjaaville toimijoille. Sivustolla on tietoa ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulututkintoihin johtavien koulutusten opiskelijavalinnoista, kuten syksyn 2019 yhteishaussa käyttöön otettavasta AMK-valintakokeesta. Sivustolla voi myös tutustua ammattikorkeakouluopintojen sisältöihin.

International Business

Each eligible applicant takes the written part first. To pass the written part and to be invited to an online interview, the applicant is required to get at least 30 points from the maximum 100 points. The online interview is graded pass or fail. The students are selected from those applicants who pass the online interview, in the order of points received from the written part.