Press "Enter" to skip to content

Alveoler epitel

Respirasjonsmembranen og hastigheten for utveksling av gasser

Respirasjonsmembranen og hastigheten for utveksling av gasser

Lunger. I den oppskårne lungen til venstre sees bronkialtreet (luftrøret og bronkiene), som forgrener seg til lungenes atskilte lapper og segmenter. I lungen til høyre er vist de klasene av luftblærer (alveoler) som avslutter de minste luftrørsforgreiningene (bronkiolene). I nederste sirkel er vist en enkelt alveol med de elastiske fibrene som gir lungevevet dets store elastisitet. Lungene inneholder ca. 300 millioner alveoler, hvis samlede areal utgjør ca. 80 m2.

Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences - Special Topics

Turkiye Klinikleri Pediatric Sciences – Special Topics

I tillegg til kapillærene, er alveolene omgitt av elastiske fibre (bindevev). De elastiske fibrene søker å klemme alveolesekkene sammen. På den måten blir lungevevet et elastisk vev som kan ekspandere (når du puster inn) og klemme seg sammen igjen (når du puster ut), sistnevnte uten å bruke kraft eller energi.

Vitro Denetim konsantrasyonları kültürlü alveoler epitel hücrelerdeki halojenlenmiş gazların yöntemi

Blondonnet, R., Paquette, B., Richard, D., Bourg, R., Laplace, G., Segurel, R., Pouvelle, H., Belville, C., Blanchon, L., Godet, T., Constantin, J. M., Bazin, J. E., Sapin, V., Jabaudon, M. In Vitro Method to Control Concentrations of Halogenated Gases in Cultured Alveolar Epithelial Cells. J. Vis. Exp. (140), e58554, doi:10.3791/58554 (2018).

Respirasjonsmembranen og hastigheten for utveksling av gasser

Respirasjonsmembranen og hastigheten for utveksling av gasser

Näsan är den första och översta delen i luftvägarna. På insidan av näsan har vi epitel. På epitelet finns kraftiga hår som skapar ett generellt luftfilter. Näshålan består av två halvor, där skiljeväggen emellan består av brosk- och benvävnad.

Utviklingen av tannens form og sensorisk nerveforsyning er samordnet

Utviklingen av tannens form og sensorisk nerveforsyning er samordnet

Tannutviklingen hos mus har betydelige likheter med utviklingen hos menneske (Figur 1) bortsett fra tiden de enkelte faser i utviklingen behøver for å fullføres. En annen forskjell er at mus har incisiver som vokser hele livet, de mangler hjørnetenner og premolarer og har bare ett tannsett (monophyodont), i motsetning til menneske som er diphyodont.

Lungefunksjon blant ansatte eksponert for oljetåke offshore

Lungefunksjon blant ansatte eksponert for oljetåke offshore

Pada jaringan epitel kelenjar terdapat sel-sel khusus yang mampu menghasilkan getah cair atau sekret. Pada umumnya, epitel kelenjar dikhususkan untuk pembuatan, penyimpanan, dan sekresi zat-zat kimia.

Nefesin Fizyolojisi: Nasıl Nefes Alıyoruz?

Akciğer ventilasyonunun incelenmesinde basit bir yöntem olan spirometri, akciğerlere giren ve çıkan hava hacimlerinin kaydedilmesidir. Tipik basit bir spirometre, bir su kabının üzerine ters çevrilmiş ve bir ağırlık ile dengelenmiş bir silindirden oluşur. Silindirde solunum gazı, genellikle hava veya oksijen bulunur ve bir boru ağız ile gaz kamarasını birbirine bağlar. Kişi bu gaz kamarasından soluk alır veya kamaraya soluk verirse silindir yükselir veya alçalır ve uygun hareketler bir kimograf üzerine kaydedilir.

Solunum yollarinin anatomi̇ ve hi̇stoloji̇si̇

Solunum yollarinin anatomi̇ ve hi̇stoloji̇si̇

Begercellene produserer mucin som binder små partikkler i innåndingsluften. Mucin-laget legger seg på toppen av ciliene som ved kordinerte bevegelser skyver slimlaget mot svelget. Er slimklumpene store nok, utløser dette hoste slik at slimet blir spyttet ut i stedet for at det svelges.