Press "Enter" to skip to content

Alv vähennys toiminimi

2. Liikevaihto jäi alle 10 000 euron? Et tilitä keräämiäsi arvonlisäveroja

Jos käytät hankkimaasi tavaraa tai palvelua myös muussa kuin arvonlisäverollisessa toiminnassa, saat vähentää vain arvonlisäverollista käyttöä vastaavan osuuden. Edellytyksenä on kuitenkin, että vähennysoikeutta ei muuten rajoiteta arvonlisäverolaissa. 

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Arvonlisävero henkilöauton hankintahinnasta sekä auton käyttöön liittyvistä tavaroista ja palveluista (huollot, bensat jne.) on vähennettävissä vain, jos auto on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen tai jos hankit auton yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön. Vähennyskielto koskee kaikkia henkilöautoina rekisteröityjä autoja.

Toiminimen tuloksesta maksettava tulovero perustuu jaettavaan yritystuloon. Se verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona ja jaetaan oletuksena pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee ns. yksityisottoja, jotka eivät vaikuta verotettavaan yritystuloon. Yrittäjän tulee itse huolehtia, että rahaa jää myös verojen maksuun. Verot maksetaan ennakkoverona ja tarvittaessa ennakon täydennysmaksuna ja korollisena jäännösverona.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulos lasketaan niin, että veronalaisesta tulosta vähennetään menot. Jos aikaisemmilta vuosilta on tullut tappiota, vähennetään ne tuloksesta. Tästä vähennetään edelleen 5 % nk. yrittäjävähennystä. Näin jää jäljelle yritystulo, joka jaetaan yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa ansio- ja pääomatuloksi.

Entä markkinointikulut?

Edustusmenoina pidetään Verohallinnon ohjeen mukaan asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistuvat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin.

Pienhankintoihin kuuluu kaikki käyttöomaisuus, jonka hankintahinta on alle 850 euroa (kun alv 0%) ja nämä voidaan vähentää verotuksessa kerralla hankintavuonnaan. Tulee kuitenkin muistaa, että pienhankinnoista voidaan vähentää yhdellä tilikaudella yhteensä enintään 2500 euroa. Sen sijaan ATK-ohjelmistot, joita käytetään yrityksen toiminnassa, kuten esimerkiksi Microsoft Office -lisenssi tai Adoben ohjelmien lisenssit, ovat myös vähennettäviä. Etenkin kalliit lisenssit voi myös aktivoida taseelle ja niiden poistot tehdään tavallisesti viiden vuoden aikana tasapoistoin.

Toiminimen kirjanpitoa tehdessä voi tulla eteen tilanne jossa ammatinharjoittaja joutuu tekemään poiston hankitusta hyödykkeestä esimerkiksi tietokoneesta, kalustotsta tai muusta irtaimistosta. Tässä artikkelissa on lyhyesti kerrottu miten poistoja tehdessä pitää menetellä ja mitkä ovat nuo yleisimmät lait ja säännöt, jotka koskevat poistojen kirjauksia. Poistojen tekeminen menojäännöspoistomenetelmällä on helppoa Zervantin avulla.

Arvonlisävero – mitä saan vähentää?

Arvonlisäverotuksessa autojen hankinnan tai myynnin arvonlisäverokäsittelyyn ei vaikuta se, onko auto kirjattu kirjanpidossa käyttö- vai vaihto-omaisuudeksi. Auton tosiasiallinen käyttötarkoitus sen sijaan ratkaisee pitkälti auton hankinnan ja myös sen edelleenmyynnin arvonlisäverokäsittelyn. Merkitystä myynnin arvonlisäverotuksessa voi olla myös sillä, onko kyse uudesta vai käytetystä autosta.

Markkinoiden vapautumisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa ja että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Kuljettajan ajoluvan myöntää poliisi ja liikennelupa-asioissa toimivalta siirtyi 1.7. 2018 alkaen ELY-keskuksista Trafille. Taksipalveluita tarjoaa aina yritys ja yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoissa. Tyypillisimmin taksiliiketoimintaa harjoittava yritys on toiminimi tai osakeyhtiö.

Olemme täällä apunasi

Jokaisen kuljettajapartnerin verotuksellinen tilanne on omanlaisensa. Tästä syystä, informaatio tällä sivulla ei välttämättä päde sinun ja vastaa tarpeisiisi. Näihin tietoihin ei tulisi turvautua ainoana tietolähteenä, eivätkä ne korvaa henkilökohtaista ja riippumatonta veroneuvontaan. Uber ei pysty tarjoamaan yksilöllistä veroneuvontaa, joten suosittelemme vahvasti sinua keskustelemaan veroasiantuntijan kanssa saadaksesi juuri sinulle sopivia neuvoja. Tiedot tällä sivulla pätevät vain Suomessa.

Kevytyrittäjän verovähennykset voivat tuntua aluksi vaikealta hahmottaa, sillä yksiselitteistä ohjetta niihin ei sellaisenaan ole olemassa, ainakaan toistaiseksi. Muutamista verovähennysoikeuksista kevytyrittäjä jää ulkopuolelle, mutta toisia vähennysoikeuksia on kuitenkin olemassa. Kun otat asioista selvää, säästät myös selvää rahaa. Olemme koonneet alle selvityksen, josta selviävät kevytyrittäjän verovähennykset.

Vastaus: 12 päivä kuukaudessa on arvonlisäveron (ALV) eräpäivä. Viimeistään eräpäivänä tulisi ilmoittaa ALV:n kahden kuukauden takaa. Esim. Tammikuun ALV tulisi ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12.3. Neljännesvuosi-ilmoittajan eräpäivä on 12 päivä kaksi kuukautta neljännesvuoden päättymisestä. Esim. tammi-, helmi- ja maaliskuun arvonlisävero tulisi ilmoittaa ja maksaa viimeistään 12 toukokuuta.

ALV-hinnat EU-maissa

Näin ankara verottaja ei kuitenkaan ole kaikissa tilanteissa, vaikka auto ei käytettäisikään kokonaisuudessaan vähennykseen oikeuttavassa käytössä.  Henkilöauto on voitu hankkia myös taksikäyttöön, ajo-opetukseen, vuokrattavaksi tai edelleen myytäväksi. Näissä tapauksissa henkilöauton ostaja on oikeutettu vähentämään arvonlisäveron.  Auton vuokraamisella työntekijöille on pyritty vähentämään mm. henkilökunnan työsuhdeautojen arvonlisäveroja – ilman menestystä.

Verotusmenettely ja veronkanto vuoden 2017 alusta

Tällaisiin koneisiin tulee jatkossa soveltaa kiinteistöinvestoinneista tehdyn ALV-vähennyksen tarkistusmenettelyä. Tarkistusmenettely tarkoittaa sitä, että kiinteistön käyttötarkoitusta arvioidaan vuosittain, 10 vuoden ajan, ja mikäli käyttötarkoitus on muuttunut verollisesta verottomaan, aiemmin vähennettyä arvonlisäveroa tulee palauttaa. Tarkistus toimii myös toiseen suuntaan eli verottomasta verolliseen siirryttäessä arvonlisäveroa voidaan vähentää tarkastusvuosina. Muutos koskee koneita ja laitteita, jotka hankittu 2016 tai sen jälkeen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Jos toiminimiyrittäjällä on työpiste kotona, hän voi vähentää työpisteen todelliset kulut pinta-alojen suhteessa oman asunnon käytöstä. Esim. jos liiketoiminnan käytössä on 30% asunnon pinta-alasta, hän voi vähentää 30% vuokrastaan. Jos asunto on toiminimiyrittäjän omistuksessa, hän voi vähentää 30% vastikkeista. Vähennystä ei saa tehdä, jos toiminta on liikevaihdoltaan pientä, tai oma tila työskentelylle ei ole välttämätön toiminnalle. Kulujen pitää perustua todellisiin ja toteutuneisiin kustannuksiin.

Arvonlisäverotuksessa erityispiirteitä

Markkinoiden vapautumisesta huolimatta taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa ja että kuljettajalla on taksinkuljettajan ajolupa ja taksiliikenteeseen käytettävä ajoneuvo on merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Kuljettajan ajoluvan myöntää poliisi ja liikennelupa-asioissa toimivalta siirtyi 1.7. 2018 alkaen ELY-keskuksista Trafille. Taksipalveluita tarjoaa aina yritys ja yritystoimintaa voi harjoittaa eri yritysmuodoissa. Tyypillisimmin taksiliiketoimintaa harjoittava yritys on toiminimi tai osakeyhtiö.