Press "Enter" to skip to content

Alv lasku esimerkki

Arvonlisäveron Laskeminen

Oletetaan, että hinta ilman ALV:ia on 100 euroa. Silloin 24%-kannan verollinen hinta on 124 euroa. Voimme joko jakaa tai kertoa saadaksemme näkyviin hakemamme summan. Useimmiten käytössä näkyy kertolaskuversioita, mikä on hassua, sillä myös jakolaskulla päästään täysin samaan tulokseen vähennettäessä ALV kokonaishinnasta. Tämä on hyvä tietää, jos vaikka laskimesi kertolaskunappi on jäänyt eläkkeelle… 

Arvonlisävero on kuluttajan maksettavaksi tarkoitettu välillinen kulutusvero. Ostaessaan arvonlisäverovelvollisen tavaran tai palvelun, ostaja maksaa myyjäyritykselle tuotteen verottoman hinnan sekä lisäksi arvonlisäveron osuuden, jonka myyjäyritys tilittää edelleen valtiolle. Esimerkiksi kuluttajan ostaessa 500 euroa maksavan tuotteen, myyjäyrityksen saama osuus tuotteen hinnasta on 403,23 ja arvonlisäveron osuus (24 %) 96,77 euroa.

Ota yhteyttä / anna palautetta

Kuluttajille muodostuva lopullinen ostohinta eli yritysten käyttämä myyntihinta sisältää veroa verokannan mukaisen määrän, mikä on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu yhteenlaskettu vero. Vero ei kuitenkaan kertaannu, sillä yrityksen pystyvät vähentämään sitä. Yrityksille on luoto vähennysoikeus, mikä tarkoittaa, että tuotanto-ostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavissa veroissa.

Hienoa! Isolta Arkhimedes-tilisi on nyt aktivointia vaille valmis

Yksinkertaistettuna käytäntö tarkoittaa, että aiemmin rakennusalalle vain tavaraa ja materiaaleja toimittaneet yritykset toimivat kuten aiemmin, mutta jos myyntiin sisältyy asennustyötä, palvelua tms., on toiminta käännetyn arvonlisäverokäytännön mukaista. Jatkossa on syytä olla yhteydessä ostajaan ennen laskun lähettämistä. Lisätietoa.

Elokuu 8/2017

Kun tavaroita tai palveluita tarjotaan tavallisille ihmisille yksityiskäyttöön, markkinointiviesteissä ei useinkaan mainita mitään arvonlisäverosta. Tämä johtuu juuri tuosta kuluttajansuojalain määräyksestä. Jos myyjä on arvonlisäverovelvollinen, niin arvonlisävero sisältyy ilmoitettuun kokonaishintaan. Jos myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen, niin hinnassa ei ole eikä siihen myöskään lisätä arvonlisäveroa.

Maahantuonnin arvonlisäverotus muuttuu

Jos tavara on Suomessa, kun se tuodaan unionin alueelle, maahantuonti tapahtuu Suomessa. Maahantuontia on myös tavaran tuonti EU:n tullialueelta, mutta veroalueen ulkopuolelta, eli vaikkapa esimerkiksi tomaattien ja muiden maataloustuotteiden tuonti Kanariansaarilta. Näiden lisäksi maahantuontina käsitellään esimerkiksi niin sanottua sisäistä passitusmenettelyä, mikäli tavara on Suomessa menettelyn päätyttyä. Tällainen sisäinen passitus voisi olla esimerkiksi EU:ssa valmistetun tavaran kuljetus Itävallasta Sveitsin kautta Suomeen.

Yrittäjän muistilista

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvon­lisävero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi. Yrittäjien välisissä liiketoimissa ostava yrittäjä voi vähentää arvonlisäveron, jonka toinen arvonlisäverovelvollinen yrittäjä on laskuttanut häneltä. Edel­lytyksenä on, että tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Maksa arvonlisävero maassa, jossa teet ostoksia

Kysynkin siis, etä tuleeko minun vain yksinkertaisesti tallentaa kantaan suoraan tuo 120 euroa ja muuttaa muilla sivuilla laskentakaavaani vain saanko jotenkin pyöristettyä tuon 119,99, 200€:ksi. Käyttäisin muuten php:n PHP_ROUND_HALF_UP functiota, mutta vastaavasti hinta 10,55centtiä muuttuisi tällä 10,60 centiksi. 5 centtisillä pelataan, mutta 1 centtisillä ei.

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

LASKUTUS EU-ALUEELLA

Yritys voi laskuttaa EU:n alueelle samaan tapaan kuin Suomenkin alueelle. Laskuun kirjataan ne samat asiat, joita laskuun kirjataan Suomessakin. Näitä laskutusmerkintöjähän ovat vähintään laskutusosoite ja laskuttavan yrityksen tiedot, laskun numero ja -viitenumero, laskun maksuehdot ja -huomautusaika, laskun korko ja eräpäivä. Jos mahdollista, kannattaa lasku laatia vastaanottajan kielellä tai ainakin englanniksi. Suomenkielisen laskun osaa vain harva EU -kansalainen lukea.