Press "Enter" to skip to content

Alv laskeminen verollisesta hinnasta

ALV-laskurin käyttö

Oletetaan, että hinta ilman ALV:ia on 100 euroa. Silloin 24%-kannan verollinen hinta on 124 euroa. Voimme joko jakaa tai kertoa saadaksemme näkyviin hakemamme summan. Useimmiten käytössä näkyy kertolaskuversioita, mikä on hassua, sillä myös jakolaskulla päästään täysin samaan tulokseen vähennettäessä ALV kokonaishinnasta. Tämä on hyvä tietää, jos vaikka laskimesi kertolaskunappi on jäänyt eläkkeelle… 

Talousmatematiikka/Verotus

Eräs yleinen VIRHE: Kun asiakkaalta laskutettava hinta on 100,00 euroa ja ALV on 24 %, niin jotkut laskevat ALV:n määräksi 24,00 euroa. Tässä on tehty prosenttilaskua lähtemällä liikkeelle väärästä luvusta eli kokonaishinnasta. Virheen seurauksena veron määrä on laskettu liian suureksi. Oikea menettely on se, että ALV-prosentin osoittama veron määrä lasketaan verottomasta hinnasta, joka on pienempi luku kuin kokonaishinta.

EsimerkkiTuotteen verollinen hinta on 148,80 € ja tuotteeseen sovelletaan yleistä 24 % arvonli-säveroprosenttia. Tuotteen hintaan sisältyvän arvonlisäveron määrä lasketaan siten seuraavasti. 

Laskuri on tehty huonosti. Tietenkään ei pyöristellä yhtään mitään loppusummia minnekään, vaan jos kerran hinta on 120 euroa, se hinta on 120 euroa. Se siitä. Jos se on verollinen hinta, lasketaan veron määrä ja veroton hinta on verollinen – veron määrä. Jos se on veroton hinta, lasketaan vero ja verollinen hinta on veroton hinta + veron määrä. Ei siis ole mitään pyöristyksiä tai ihmettelyjä asiassa.

Tilaa Annan uutiskirje!

Valtio kerää veroja ja eräs niistä on alv. Alv:n kerääjinä toimivat käytännössä yritykset ja yhteisöt, jotka ovat alv-velvollisia. Velvollisuus syntyy, mikäli yritystoiminnasta kertyy liikevaihtoa eli myyntiä vähintään 10 000 euroa vuodessa. On tosin olemassa joitakin toimialoja, jotka on vapautettu arvonlisäverosta, siitä lisää tuonnempana. Alv-velvollisuus tarkoittaa yrittäjälle sitä, että se

Edilex-palvelut

Arvonlisävero tilitetään normaalisti verokaudelta sen mukaan, miten tavara tai palvelu on toimitettu. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi tilittämiseksi. Verottamisen kannalta oleellista on siis se, että kaupan kohde on vaihtanut omistajaa tai palvelu on suoritettu, eikä niinkään se, onko siitä vielä maksettu laskua. Yritys voi myös käyttää laskutusperusteista tilitystä, jolloin myynti kohdistetaan sille hetkelle, kun ostajaa on laskutettu.

"Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Myös maatalousyrittäjän ja metsänomistajan harjoittama alkutuotanto on arvonlisäverollista toimintaa.

Arvonlisäverosta on mahdollista tehdä myös vähennyksiä. Vähennykset voidaan kohdistaa eri perustein. Vähennykset voidaan kohdistaa ensinnäkin sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostettu tavara tai palvelu on vastaanotettu tai sille kuukaudelle, jonka ostohinta tai sen osa on maksettu, jos maksu on suoritettu ennen tavaran tai palvelun vastaanottoa.

Arvonlisävero EU-maissa

Metalliromualalla käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan esimerkiksi:
Romukauppaa päätoimialanaan harjoittavien toimijoiden lisäksi käännetty verovelvollisuus soveltuu esimerkiksi silloin, kun muuta kuin varsinaista romukauppaa harjoittava elinkeinonharjoittaja myy tuotantonsa tai muun toimintansa sivutuotteena syntynyttä metalliromua tai -jätettä toiselle arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidylle elinkeinonharjoittajalle vastiketta vastaan. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi konepajat ja rakennusyritykset, joilla syntyy romua varsinaisen toiminnan yhteydessä.

8) AVL 79 c §:ssä tarkoittaman taide-esineen luovutus ja maahantuonti sekä yhteisöhankinta muulta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä silloin, kun suorittajana on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjä

Arvonlisävero

Kerron tässä blogissa selkokielellä mikä on arvonlisävero ja miten arvonlisäverotus toimii yrityksillä. Näistä tiedoista on sinulle hyötyä, mikäli olet harkitsemassa oman yrityksen perustamista tai tarvitset arvonlisäverosta muuten vain lisätietoa.  Olen yrittänyt kiteyttää tämän asian selkokielellä niin, että alv vero olisi helppo ymmärtää ja omaksua. Monilla ns. asiantuntijatahoilla näyttää olevan vaikeuksia selittää jokin asia ilman monimutkaista jargonia.