Press "Enter" to skip to content

Alv kannat

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus ja näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
Jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
Varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
Vienti EU-alueen ulkopuolelle
Tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
Muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Arvonlisäveron regressiivisyys

Vaikka arvonlisävero on käytössä kaikkialla EU:ssa, kukin jäsenmaa saa itse päättää soveltamastaan verokannasta. Arvonlisäkantoihin voi tutustua seuraavassa taulukossa. EU-maiden soveltamia verokantoja koskevat ajantasaiset tiedot on kuitenkin aina syytä tarkistaa paikallisesta verotoimistosta.

Arvonlisäverotus

Hierontayritys. Pekka on urheiluhieroja eli terveydenhuollon ammattihenkilö. Hieronnan lisäksi hän tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia rentoutushoitoja. Terveydenhuollon ammattihenkilön antama hieronta on arvonlisäverotonta (alv 0 %). Sen sijaan rentoutushoitoihin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa (24 %). Pekka myy asiakkailleen myös erilaisia kuntoiluvälineitä. Niiden arvonlisävero on 24 %.

Arvonlisävero

Kuluttajille muodostuva lopullinen ostohinta eli yritysten käyttämä myyntihinta sisältää veroa verokannan mukaisen määrän, mikä on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu yhteenlaskettu vero. Vero ei kuitenkaan kertaannu, sillä yrityksen pystyvät vähentämään sitä. Yrityksille on luoto vähennysoikeus, mikä tarkoittaa, että tuotanto-ostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavissa veroissa.

Mikä on ALV?

Y-tunnus on kotimainen ALV-numero, joka tulee ilmoittaa niin tarjouksissa ja laskuissa kuin myös muissa yleisissä asiakirjoissa, jotka liittyvät yrityksen liiketoimintaan. ALV-numero rakentuu Y-tunnuksesta. ALV-numerossa on ensiksi maakoodi FI, jota seuraa Y-tunnus ilman väliviivaa viimeisen ja toiseksi viimeisen numeron välissä. Jos Y-tunnus on seuraava numerosarja 1234567-8, on EU:n ALV-numero silloin FI12345678.

ALV-velvollisuus

Arvonlisävero maksetaan vain kerran ja sen maksaa kokonaisuudessaan kuluttaja ostaessaan valmiin tuotteen. Yritykset voivat vähentää lähes kaikki itse maksamansa arvonlisäverot verotuksessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yritys itse hankkii tuotteita ja maksaa niistä arvonlisäveroa yhteensä 1000 euroa, tarvitsee sen tilittää verottajalle 1000 euroa vähemmän loppuasiakkaiden sille maksamista arvonlisäveroista. Eli käytännössä yritys toimii veron välittäjänä valtiolle.

Isoltan tiimi tukenasi

Alla listattuna arvonlisäverokannat yleisimmillä tuotteilla ja palveluilla. Useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta on 24 %. Osassa on alhaisempi verokanta, koska valtio haluaa edistää niiden myyntiä. Esimerkiksi jos olet mökkikylää pyörittävä yrittäjä, tällöin vuokraamiesi mökkien alv-kanta on 10 %. Jos lisäksi tarjoat ruokaa, niin käytössä on alv-kanta 14 %. Jos kylmäkaapissa on tarjolla olutta, niin sen arvonlisävero on 24 %.

Vaikutusmahdollisuudet

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Raamit arvonlisäverokantojen – niin yleisen kuin alennettujenkin – sääntelyyn saadaan suoraan jäsenmaita velvoittavasta arvonlisäverodirektiivistä (2006/112/EY). Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava yleinen verokanta, jonka minimitaso on oltava 15 prosenttia. Tämän lisäksi jäsenvaltioilla voi olla korkeintaan kaksi alennettua verokantaa, jossa minimitaso on 5 %. Erikseen on vielä lukemattomat erillispoikkeukset, joita yksittäiset jäsenmaat ovat neuvotelleet itselleen EU:n liittymissopimuksessa.

Arvonlisäveron ulkopuolelle jäävät toimialat tai liiketoiminta-alueet

Esimerkiksi rakennusalalla käytössä oleva käänteinen arvonlisäveron verotus tarkoittaa sitä, että veron tilittääkin ostaja eikä myyjä. Käänteinen arvonlisäverotus on käytössä myös mikäli kauppaa tekevät yritykset sijaitsevat eri EU-maissa. Tällöin ostaja maksaa kotimaansa mukaisen arvonlisäveron ostamastaan tuotteesta tai palvelusta.