Press "Enter" to skip to content

Alv kannat 2019

Suositellut julkaisut

Arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus ja näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
Jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
Varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
Vienti EU-alueen ulkopuolelle
Tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille
Muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Arvonlisäveroprosentit

Hierontayritys. Pekka on urheiluhieroja eli terveydenhuollon ammattihenkilö. Hieronnan lisäksi hän tarjoaa asiakkailleen myös erilaisia rentoutushoitoja. Terveydenhuollon ammattihenkilön antama hieronta on arvonlisäverotonta (alv 0 %). Sen sijaan rentoutushoitoihin sovelletaan yleistä arvonlisäverokantaa (24 %). Pekka myy asiakkailleen myös erilaisia kuntoiluvälineitä. Niiden arvonlisävero on 24 %.

Arvonlisäverokannat Suomessa

Joissakin maissa sovelletaan tiettyjen tavaroiden tai palveluiden myyntiin poikkeuksellisen alhaista verokantaa, joka on alle 5 %. Esimerkiksi Espanjassa sovelletaan poikkeuksellisen alhaista 4 %:n verokantaa joihinkin palveluihin, kuten vammaisten liikkumisvälineiden huolto- ja kunnossapitopalveluihin ja näiden välineiden mukauttamiseen liittyviin palveluihin.

Yrittäjägallup: Alv-alarajaa pitää nostaa

Yrittäjägallupiin vastanneista yli tuhannesta yrittäjästä 19 prosenttia oli sitä mieltä, että arvolisäverovelvollisuuden nykyinen 10 000 euron alaraja on sopiva. Alarajan 20 000 euroon nostaisi 25 prosenttia vastanneista ja 19 prosenttia kannattaa 30 000 euron rajaa. Vielä korkeampaa vähintään 40 000 euron alv-alarajaa kannattaa 22 prosenttia Yrittäjägallupin vastaajista.

Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisävero tilitetään normaalisti verokaudelta sen mukaan, miten tavara tai palvelu on toimitettu. Tätä kutsutaan suoriteperusteiseksi tilittämiseksi. Verottamisen kannalta oleellista on siis se, että kaupan kohde on vaihtanut omistajaa tai palvelu on suoritettu, eikä niinkään se, onko siitä vielä maksettu laskua. Yritys voi myös käyttää laskutusperusteista tilitystä, jolloin myynti kohdistetaan sille hetkelle, kun ostajaa on laskutettu.

Uusi ALV-sääntö tositteita

Venäjä nostaa ALV 18 prosentista 20 prosenttiin. Niille teistä, jotka myyvät digitaalinen ser-lut Venäjän yksityishenkilöille on arvonlisäveron nousu 16,67 %. Uusi sääntö B2B tapahtumille, ne ovat nyt hintaan rekisteröinti. Siksi pieni yritys välttää myydä sähköisten palvelujen Venäjälle, jos teet kirjanpidon itse. Tämä on vastaus EU-hulluutta ottaa edunsaajamaan e-Palvelut – painajainen kirjanpidon arvonlisävero käyttöön.

Arvonlisäverokannat Suomessa 1.7.2010 alkaen

Arvonlisävero aiheuttaa usein harmaita hiuksia kevytyrittäjille, jotka eivät ole aiemmin tutustuneet yritystoimintaan. Jos myy tuotteita tai palveluita liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverovelvollinen. Maksettavan arvonlisäveron määrä riippuu siitä, mitä myydään ja kenelle myydään. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on 25 %  ja Saksassa 19 %. Tämä koskee suurinta osaa myytävistä tuotteista ja palveluista.

ALV-velvollisuus

Arvonlisävero maksetaan vain kerran ja sen maksaa kokonaisuudessaan kuluttaja ostaessaan valmiin tuotteen. Yritykset voivat vähentää lähes kaikki itse maksamansa arvonlisäverot verotuksessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yritys itse hankkii tuotteita ja maksaa niistä arvonlisäveroa yhteensä 1000 euroa, tarvitsee sen tilittää verottajalle 1000 euroa vähemmän loppuasiakkaiden sille maksamista arvonlisäveroista. Eli käytännössä yritys toimii veron välittäjänä valtiolle.

Ensi vuonna liikkeelle laskettavien arvosetelien ja niihin liittyvien palvelujen verokohteluun tulee muutoksia. Aiemmin arvonlisäverolaki ei ole sisältänyt arvoseteleitä koskevia erityissäännöksiä, mutta nyt lakiin on lisätty arvosetelien määritelmät, säännökset veron perusteesta ja tilitysajankohdasta sekä tietynlaisten yksikäyttösetelien ketjuliiketoimista. Taustalla on kaikissa EU-valtioissa vuoden 2019 alusta sovellettava uusi arvosetelidirektiivi, joka muutti arvonlisäverodirektiiviä.

Yritysverotus

Korkojen vähennysoikeuden rajoitukset tulevat jatkossa koskemaan konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi pankkien antamien lainojen korkoja. Näitä ulkopuolisia nettokorkomenoja voi kuitenkin olla 3 miljoonaa euroa ennekuin rajoitus tulee voimaan. Korkomenojen käsite tulee laajentumaan. Tässä yhteydessä korkomenoksi katsotaan myös rahoituksen hankinnan tai lainasopimusten muutosten yhteydessä maksetut suoritukset. Vähennysrajoitusten piiriin tulevat jatkossa TVL- ja MVL -yhtiöt. Muutos koskee vuoden 2019 verotusta.

Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus aiheuttaa päänvaivaa ohjaajien keskuudessa. Tähän artikkeliin olen koonnut liikuntapalveluiden sekä terveydenhuollon palveluiden arvonlisäverotusperiaatteita. Huomioithan, että varmin tapa välttyä jälkiseuraamuksilta kuitenkin on hakea verottajalta ilmaista kirjallista ohjauspyyntöä (ks. kysymys 3).