Press "Enter" to skip to content

Alustava vuokrasopimus

Vuokrasopimus – millainen on hyvä vuokrasopimuspohja?

Mikä on vuokrasopimuksen tarkoitus ja miksi se kannattaa tehdä? Vuokrasopimus on asiakirja, jolla vuokranantaja sopii vuokralaisen kanssa vuokrauksen ehdoista. Vuokrasopimus on hyvä aina tehdä kirjallisesti ja mahdollisimman huolellisesti. Vuokrasuhteen aikana tai sen päättymisen yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa on helppo nojautua vuokrasopimuksessa sovittuihin ehtoihin.

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä.

Sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Maakuntien tilakeskus vuokraa maakunnille tilat, jotka siirtyvät sen omistukseen nykyisiltä sairaanhoito- ja erityishuoltopiireiltä. Lisäksi se edelleenvuokraa maakunnille niiden käyttöön tulevat kuntien, valtion ja muiden kiinteistönomistajien tilat. Tilakeskus siirtyy maakuntien omistukseen vuoteen 2020 mennessä ja tavoittelee toiminnassaan maltillista tulostasoa, jolla se kykenee huolehtimaan vastuistaan, kantamaan omaisuuteen liittyvät riskit, kehittämään toimintaansa ja ollakseen uskottava rahoitusmarkkinoilla.

Asunnosta laaditaan aluksi määräaikainen (12 kk) vuokrasopimus, jonka päätteeksi asukas voi lunastaa asunnon itsellensä. Määräaikainen vuokrasopimus ja esisopimus asunnon ostamisesta edellyttävät pankilta myönteistä luottopäätöstä. Varsinainen asuntolaina haetaan asunnon lunastuksen yhteydessä. Asuntoa koskeva omarahoitusosuus maksetaan ehtojen toteutuessa asunnon lunastuksen yhteydessä. Mikäli asunnon lunastukselle ei sopimuskauden päättyessä ole enää edellytyksiä, esimerkiksi muuttuneen elämäntilanteen takia, menettää asiakas tavoittelemansa hyödyn.

Cottageholidays noudattaa majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun. Ehdot ovat voimassa EU-alueella, ulkomaankaupassa erilliset ehdot (Terms of reservation). Muiden matkailutuotteiden osalta ehtoja noudatetaan soveltuvin osin. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tietoa Mäntsälästä

Huoneistokohtainen yhtiölainaosuus on mahdollista maksaa pois valmistumisen yhteydessä. Silloin voit maksaa joko koko summan kerralla tai mahdollisesti vain osan yhtiölainaosuudesta. Mikäli et halua lyhentää huoneiston lainaosuutta, huoneistostasi peritään pääomavastiketta valmistumisesta alkaen. Usein yhtiölainaan on sovittu muutaman vuoden lyhennysvapaa, jolloin maksetaan vain yhtiölainan korkoa ja lyhennykset alkavat vasta myöhemmin.

Main navigation

Nykyään Hekan asukkaan vuokra keskeisesti sijaitsevissa taloissa saattaa olla puoletkin alueen yleisestä vuokratasosta. Syrjemmässä sijaitsevissa Hekan taloissa vuokrat ovat vain hieman alueen yleistä vuokratasoa alempia. Uuden mallin tavoitteena on, että Hekan vuokrat jakautuisivat tasapuolisemmin alueille ja vuokra olisi suhteessa saman verran edullisempi verrattuna yleiseen vuokratasoon riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu.

Koron määräytyminen

Saatavien turvaamiseksi vuokranantaja voi hakea turvaamistointa käräjäoikeudelta. Turvaamistoimen idea on asettaa vuokralaisen omaisuutta takavarikkoon siten, ettei velallinen pysty hukkaamaan varallisuuttaan. Turvaamistoimi edellyttää hakijavakuuden asettamista, mutta takavarikon avulla vuokranantajan mahdollisuudet saada suoritus velalliselta on usein merkittävästi parempi kuin pelkän perinnän kautta.

Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen asettaa Kaukjärven koulukiinteistön myyntiin. Kaukjärven kouluun kohdistuvat tarjoukset tulee osoittaa kunnanhallitukselle 31.8. mennessä. Sekä Kaukjärven että Letkun kouluille on tarkoitus teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla kuntotarkastukset ja saada niistä hinta-arviot.

Hyvinkään Vuokra-asunnot O:n uusilla vuokralaisilla on yleensä mahdollisuus saada ns. starttipaketti, johon kuuluvat maalit, tapetit ja tarvikkeet omatoimiremontin tekemiseen. Remontista on aina sovittava kohdeisännöitsijän kanssa. Starttipakettia tulee hakea 3 kuukauden sisällä vuokrasopimuksen alkamisesta. Seuraavan kerran tarvikkeet omatoimiremontin tekemiseen on mahdollista saada 10 vuoden asumisen jälkeen.  

My Lumo on osa Kojamon innovaatio- ja palvelualustaa, joka tarjoaa asukkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisen alustan asumisen palveluiden pilotointiin ja kehittämiseen. Innovaatio- ja palvelualusta tekee mahdolliseksi tiedon jalostamisen ja eri toimijoiden datan rajapintojen avaamisen, minkä avulla kaupunkiasuminen voi palvelullistua. Hyvä esimerkki tämän päivän arkea helpottavasta palvelusta on Postin ja Kojamon yhteistyönä tuomat Smartpost-automaatit 18 Lumo-taloon.

Ministeriö myönsi toimiluvan Jämsän opiston sivutoimipisteelle

Yhteiskunnan moniarvoisuus tulee ihmistä usein vastaan arkielämässä. Vuosikirja 2019 avaa näkökulmia uskovaisena elämiseen tässä ajassa. Kirjoittajat pohtivat, miten kristilliset arvot näkyvät kodissa ja työelämässä ja miten toimia rakentavasti yhteiskunnassa erilaisten aatteiden ja virtausten keskellä. Kirjoituksissa käsitellään myös ihmisen vastuuta luonnosta, toisten kohtaamista ja oman paikan löytämistä.

Alustava varaus on voimassa kaksi viikkoa, jonka jälkeen varaus tulee vahvistaa. Kun olet vahvistanut varauksen meille, lähetämme laskun varausmaksusta postitse. Varausmaksussa on maksuaikaa 14 päivää. Lähetämme erikseen loppulaskun noin kuukautta ennen tilaisuutta. Loppulaskun mukana laskutetaan myös lisämaksulliset palvelut, kuten kalusteiden muotoonlaitto sekä Tenalji von Fersenin flyygelin käyttö. Hinnat sisältävät tilan ja sen varusteiden käytön varauspäivänä, kokoustiloissa klo 8–20/8–13/15–20 ja juhlatiloissa klo 10–01. Lisätietoja vuokra-ajoista alempana.

– Koska tilakustannuksia ei aiemmin ole laskettu maakuntatasolla ja käytännöt ovat vaihdelleet, kattavaa yksiselitteistä vertailutietoa nykytilanteeseen ei ole. Vuokrajärjestelmän myötä maakunnat pääsevät arvioimaan ja käsittelemään tilakustannuksia yhdenmukaisesti osana valmistelutyötään ja päätöksentekoaan, Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Olavi Hiekka sanoo tiedotteessa.

Asunnot Asunto Oy Helsingin Vaapukkapiha

Meille JM:läisille on äärimmäisen tärkeää, että rakentamamme asunnot muuttuvat asukkaiden myötä kodeiksi, joissa viihdytään. Niinpä meille ei ole yhdentekevää, kuka nämä kodit rakentaa. Haluamme esitellä ihmisiä työmaan arjen takana – todellisia sankareita, kodinrakentajia.

-Vuokrasopimuksen alkamisajankohta on vielä auki, käymme tällä hetkellä läpi vuokrasopimuksen vastuukysymyksiä ja korjaussuunnitelmaa, eli sitä kuinka kylätilayhdistyksen tekemät korjaukset varmistavat tilan käyttöön sopivaksi. Samoin keskusteluissa on se kuinka ne huomioidaan kolmen vuoden päästä, jolloin alustavasti sovittu vuokrajakso päättyy ja tilan tulevaa hallintamallia mietitään, kertoo Tapanilan Kylätilayhdistys ry:n puheenjohtaja Seppo Siika-aho.

Vuokramarkkinan kuvaaminen tilastoilla on osoittautunut haastavaksi, sillä markkina itsessään on hyvin moniulotteinen alueellisine ja rakenteellisine vaihteluineen. Pääkaupunkiseudun ja muutaman suurimman kaupungin markkinatilanne ja vuokrataso eroaa muusta maasta niin suuresti, että yhtä hyvin voitaisiin puhua eri maissa sijaitsevista vuokra-asunnoista.