Press "Enter" to skip to content

Administer kajaani

Ota yhteyttä

Henkilönä tulet hyvin ihmisten kanssa toimeen ja pystyt työskentelemään paineen alaisena sekä samalla pysyt huolellisena ja tarkkana. Olet itsenäinen, aikaansaava ja kokenut taloushallinnon ammattilainen, joka tarttuu monenlaisiin tehtäviin rutiineja kaihtamatta. Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä – Administerilla numeroiden takana on innovatiivinen ja aktiivinen neuvonantaja, joka haluaa tehdä asiat helpoiksi asiakkaillemme. Eduksesi katsomme Microsoft AX-järjestelmäosaamisen sekä tuntemuksen käyttöomaisuuskirjanpidosta.

CHOOSE YOUR OWN STORY:

“Videogames have been an enjoyable part of my life since childhood. I am competition driven and I found competition in video games thus taking the path of a competitive gamer. My interest in foreign languages led me into the business world. I am happy that I found a way to unite my profession as a businessperson and my eagerness towards video games into becoming an esports business professional. Currently working in development of eSports Business programme in Kajaani University of Applied Sciences.”

Uutisia ja tapahtumia

The delegation was greeted in the Don capital by the Deputy Head of the City Administration for Transport and Roads Yevgeny Lebedev, the Rostov City Duma Deputy Anton Revenko, the General Director of Rostov-Don Group of Companies Artur Grigoryan, the Head of the Pervomaisky District Administration and the Head of External Relations and Intermunicipal Cooperation of the City Administration Maria Krylosova.

Main menu

The inspection board of Regional Council of Kainuu has 7 members elected by the Regional Assembly. According to the charter the president and the Vice president of the board are elected among the actual members of the Regional Assembly, other members being either members or vice members of the Regional Assembly. The task of the board is to monitor that the objectives set for the operations of the Regional Council by the Assembly of the Council are met.

Kajaani

Tradenomikoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy kyky taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen sekä taloudellisen toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen. Opintojen aikana luodaan verkostoja työelämän toimijoihin ja eri alojen opiskelijoihin, tuleviin kansainvälisiin ammattilaisiin sekä annetaan valmiudet toimia työyhteisön kehittäjinä ja itsenäisinä yrittäjinä. Tavoitteena on oppia yrittäjämäinen ja yhteistoiminnallinen tapa toimia.

Tack

“This cooperation strengthens Administer’s position as one of the major players in the field of financial management. We are excited about the opportunity to gain new expertise especially in enterprise resource planning systems and the needs of energy companies. Following the transaction, Enfo Partner will take into use the new name Administer Partner. We will focus especially on medium-sized and big companies,” says Administer’s CEO Peter Aho.

Kiitos

”Tämä yhteistyö vahvistaa Administerin asemaa yhtenä taloushallinnon suurimmista toimijoista. Olemme innoissamme mahdollisuudesta saada käyttöömme uutta osaamista erityisesti toiminnanohjausjärjestelmistä ja energia-alan yritysten tarpeista. Kaupan myötä Enfo Partner ottaa käyttöön uuden toiminimen Administer Partner. Panostamme etenkin keskisuuriin ja suuriin yrityksiin”, sanoo Administerin toimitusjohtaja Peter Aho.

Further information:

Hankkeeseen osallistuvat Centria-AMK, Oulun AMK, Kajaanin AMK, Vaasan AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK. Opiskelija hakeutuu opiskelemaan sen ammattikorkeakoulun suuntautumisvaihtoehtoon, joka näyttää oman uran kannalta mielenkiintoisimmalta. Tarkoitus on, että opiskelija opiskelee valitsemansa ammattikorkeakoulun tarjoamia opintoja, mutta opiskelijan on mahdollista valita kursseja myös muista ammattikorkeakouluista.

KAMK has passed the Quality Audit by the Finnish Education Evaluation Centre, FINEEC. In 2011, it was the best university of applied sciences according to the yearly survey by Talouselämä magazine, and based on student feedback they have been in TOP3 several years in a row in the quality of the teaching and student counseling. Moreover, the Ministry of Education and Culture closely oversees the quality of teaching in all higher education institutions in Finland, including Kajaani University of Applied Sciences.

Municipality and administration contact information

«Tämä yhteistyö vahvistaa Administerin asemaa yhtenä taloushallinnon suurimmista toimijoista. Olemme innoissamme mahdollisuudesta saada käyttöömme uutta osaamista erityisesti toiminnanohjausjärjestelmistä ja energia-alan yritysten tarpeista. Kaupan myötä Enfo Partner ottaa käyttöön uuden toiminimen Administer Partner. Panostamme etenkin keskisuuriin ja suuriin yrityksiin», sanoo Administerin toimitusjohtaja Peter Aho.

Other operative bodies

The Ministry of Finance appoints the Council members for the municipal electoral period. The Council has 30 members of which four are appointed, according to law, based on a proposal by the main municipal negotiating organisations and the rest based on a proposal by the Association of Finnish Local and Regional Authorities. The Association of Finnish Local and Regional Authorities must take into account the municipal election result in its proposal.